3月20日タイ語との比較でカンボジア語学ぶ


 

khmer thai
คอ
ក៏ ก็
កន្ត្រែ กรรไกร
កំប៉ុង กระป๋อง
កម្មករ กรรมการ
កម្លាំង กำลัง
ការ การ
កាវ กาว
កាហ្វេ กาแฟ
កីឡា กีฬา
កើត เกิด
កែវ แก้ว
កោះ เกาะ
កៅអី เก้าอี
ក្រដាស់ กระดาษ
ក្របូប กระเป๋า
ក្រសួង กระทรวง
ក្រាម กรัม
ក្រុង กรุง
ខាង ข้าง
ខៀវ เขียว
ខែ จันทร์
ខ្មែរ เขมร
គិត คิด
គីឡូ กิโล
គឺ คือ
គុយទាវ ก๋วยเตี๋ยว
គូ คู่
គោរព เคารพ
គ្រូ ครู
ចប់ จบ
ចាំ จำ
ចាន จาน
ចាប់ จับ
ចារាចរ จราจร
ច្រមុះ จมูก
ជយោ ไชโย
ជាន់ ชั้น
ជីវិត ชีวิต
ជូប เจอ
ជួយ ช่วย
ជឿ เชื่อ
ឈឺ เจ็บ
ឈ្នះ ชนะ
ឈ្មោះ ชื่อ
ណា ไหน
តាម ตาม
តារាង ตาราง
តុ โต๊ะ
តុក្កតា ตูกตา
តែ แต่
ត្រង់ ตรง
ថៃ ไทย
ទង់ ธง
ទាហាន ทหาร
ទី ที่
ទូរទស្សន៍ โทรทัศน์
ទួរស័ព្ទ โทรศัพท์
ធនាគារ ธนาคาร
ធម្មតា ธรรมดา
ធូប ธูป
នាទី นาที
នាម นาม
នាឡិកា นาฬิกา
នេះ นี้
បញ្ហា ปัญหา
បារី บุหรี่
ប៊ិយែរ เบียร์
បុរាណ โบราณ
បែប แบบ
ប្រ องศา
ប្រជាជន ประชาชน
ប្រជុំ ประชุม
ប្រទេស ประเทศ
ប្រពៃណី ประเพณี
ប្រៃសណីយ៍ ไปรษณีย์
ពិធី พีธี
ពិសេស พิเศษ
ពុទ្ធ พุทธ
ព្រោះ เพราะ
ភាសា ภาษา
មក มา
មាន มี
ម៉ែ แม่
ម៉ោង โมง
យ៉ាង อย่าง
រដូវ ฤดู
រដ្ធធម្មនុញ្ញ รัฐธรรมนูญ
រដ្ធភិបាល รัฐบาล
រដ្ធមន្ត្រ รัฐมนตรี
រយ ร้อย
រាំ รำ
រូប รูป
រៀន เรียน
លាង ล้าง
លាន ล้าน
លើក ลุก
លឿង เหลือง
លេក เลข
វាត្ត วัด
វិនាទី วินาที
វីទ្យុ วิทยุ
វេលា เวลา
សំខាន់ สมาคม
សង្គម สังคม
សង្គ្រាម สงคราม
សង្ស័យ สงสัย
សដ្ធកិច្ជ เศรษฐกิจ
សត្វ สัตว์
សត្វ สัตว์
សន្តិភាព สันติภาพ
សន្ទនា สนทนา
សន្យា สัญญา
សប្បាយ สบาย
សម ส้อม
សម ส้อม
សម័យ สมัย
សមាគម สมาชิก
សមុទ្រ สมูทร
សហករណ៍ สหกรณ์
សាំខាន់ สำคัญ
សាបាតហ៍ สัปดาห์
សាប៊ូ สบู่
សាមសិប สามสิบ
សាំរាប់ สำหรับ
សាសនា ศาสนา
សាឡាដ สลัด
សុក្រ ศุกร์
សុខ สุข
ស៊ុប ซุป
សូន្យ ศูนย์
សៅរ เสาร์
ស្ថានការណ៍
ស្ថានទូត สถานทูต
ស្ថានីយ สถานี
ស្ពាន สะพาน
ស្រះ สระ
ស្រា สุรา
ស្អាត สะอาด
ស្អាត สวย
ហាង ห้าง
ហាម ห้าม
ហេតុ เหตุ
អក្សរ อักษร
អង់គ្លេស อังกฤษ
អាកាស อากาศ
អាគារ อาคาร
អាទិត្យ อาทิตย์
អាន อ่าน
អាមេរិក อาเมรีกา
អាយុ อายุ
អាហារ อาหาร
អ្វី อะไร
ឧបទ្ទវហេតុ อุบัติเหตุ
ឧស្សាហាកម្ម อุตสากรรม
หรือ
ឱកាស โอกาส

 

 

広告
カテゴリー: カンボジア語 ភាសាខ្មែរ パーマリンク

コメントを残す

以下に詳細を記入するか、アイコンをクリックしてログインしてください。

WordPress.com ロゴ

WordPress.com アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Google+ フォト

Google+ アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Twitter 画像

Twitter アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

Facebook の写真

Facebook アカウントを使ってコメントしています。 ログアウト /  変更 )

w

%s と連携中